Warunki rezerwacji

1. Aby rezerwacja była ważna musisz wpłacić zaliczkę, kwota zaliczki wyliczona jest podczas procesu rezerwacji

2. Zaliczkę wpłacasz przelewem na rachunek bankowy (informację o numerze konta dostaniesz w mailu po zatwierdzeniu rezerwacji), zaliczka musi być wpłacona do 2 dni od złożenia rezerwacji w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana

3. Płatność musi być wniesiona w całości, w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia wyprawy, jeżeli uczestnik w tym terminie nie uzupełni wpłaty, rezerwacja zostanie anulowana

4. ANULOWANIE REZERWACJI (udziału w wyprawie) :

4.1. powyżej 30 dni przed rozpoczęciem wyprawy, 20% wartości rezerwacji

4.2. od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem wyprawy, 50% wartości rezerwacji

4.3. poniżej 14 dni przed rozpoczęciem wyprawy, 100% wartości rezerwacji.

5. GWARANCJA STAŁEJ CENY I ZWROTÓW:

5.1. gwarancja ceny dla minimum organizacyjnego,

5.2. możliwość zorganizowania wyprawy poniżej minimum organizacyjnego przy akceptacji zmiany ceny przez uczestników,

5.3. zwrot 100% wpłat w przypadku braku minimum organizacyjnego i braku zgody na zmianę ceny przez uczestników,

5.4. zwrot 100% wpłat w przypadku czynników uniemożliwiających przeprowadzenie wyprawy, możliwość zaliczenia wpłaty na poczet wyprawy zorganizowanej w innym terminie

6. W przypadku gdy rezerwacji dokonujesz w terminie krótszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia wyprawy, zobligowany jesteś do wpłaty całej kwoty !

7. Jeżeli uczestnik odłączy się od innych uczestników i Pilota w czasie trwania wyprawy nie może dochodzić zwrotu wpłaconych należności za udział w wyprawie w całości lub częściowo

8. Informujemy, iż przedmiotem rezerwacji nie jest umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r o usługach turystycznych. Każdy uczestnik na własną odpowiedzialność dołącza się do wyprawy, oznacza to, że ma świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, współpasażerów oraz jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awaria Pojazdu, itp., Wszelkie koszty poza wyszczególnionymi w ofercie, uczestnik pokrywa samodzielnie (takie jak paliwo, wyżywienie, restauracje atrakcje, opłaty autostradowe, parkingi, mandaty, leczenie itd…)